Camilla

My feedback

 1. 6 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)

  Grazie per il suggerimento! Discuteremo l’opportunità di realizzare questa idea con il nostro team. Ti faremo sapere appena ci saranno delle novità.

  An error occurred while saving the comment
  Camilla commented  · 

  Kunna se när man faktiskt tog medicinen alltså tryckte på "Bekräfta" och att då kunna välja om nästa påminnelse ska ligga kvar på samma tidpunkt eller om den ska tidigare/senareläggas pga det intaget. Jag ska ha ca 5 timmar mellan mina intag av medicin och ibland blir det +- 30-60 minuter och då hade jag velat ha möjligheten att justera nästa påminnelse. Eller bara kunna se i appen NÄR jag tryckte på Bekräfta för att själv hålla koll.

  Camilla supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base