Fredrik

My feedback

 1. 1 vote
  vote
  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   You have left! (?) (thinking…)
   0 comments  ·  Collection of Ideas for MyTherapy » Therapy  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

   Kära MyTherapy-användare,

   Tack så mycket för att kontakta oss. Vi är glada att få feedback och förslag. Jag tror att det är en mycket intressant idé att sätta ett läkemedel per piller i stället för varje dag och jag kan se hur det kan vara användbart. Jag delar det med vårt team för att diskutera dess lönsamhet. Om det finns något vi kan göra för dig, vänligen kontakta oss.

   Vänliga hälsningar.

   Fredrik shared this idea  · 

  Feedback and Knowledge Base