Milada obadalova

My feedback

 1. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Collection of Ideas for MyTherapy  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Děkujeme za váš návrh! Předložíme tuto myšlenku a projednáme její proveditelnost s naším týmem. Jakmile se dozvíte více, vrátíme se k vám.

  Milada obadalova shared this idea  · 

Feedback and Knowledge Base