Skip to content

Milada obadalova

My feedback

1 result found

 1. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  Děkujeme za váš návrh! Předložíme tuto myšlenku a projednáme její proveditelnost s naším týmem. Jakmile se dozvíte více, vrátíme se k vám.

  Milada obadalova shared this idea  · 

Feedback and Knowledge Base