Anonymous

My feedback

 1. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Collection of Ideas for MyTherapy  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Dzięki za Twoją sugestię! Przedstawimy ten pomysł i omówimy jego wykonalność z naszym zespołem. Skontaktujemy się z Tobą, gdy tylko otrzymamy więcej wiadomości.

  Anonymous shared this idea  · 

Feedback and Knowledge Base