ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

My feedback

 1. 55 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)

  We agree that this idea is important. Since we are working on integrating other functions at the moment, it may take more time to process this suggestion. If in the meantime you come up with more ideas or ways in which we can best integrate this suggestion, please leave a comment or send us an email to feedback@mytherapyapp.net

  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ commented  · 

  Εικονίδια ανάλογα με το φάρμακο.

  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base