I suggest you...

Ben Coumadin kullanıyorum ve aritmik olarak INR ölçümleri yaptırıp dozajda değişiklikler yapıyorum. INR ölçümümü yazmak isterim

INR değerimi yazabileceğim bir bölüm yok. Sonuca göre Coumadin'i her gün 1 tablet alabildiğim gibi haftada 2 gün 1,5 tablet diğer günler 1 tablet alabilmekteyim. Ayrıca; kullanacağım kısa dönemli ilaçları günlük olarak kaydedebilmeliyim

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base