I suggest you...

Chemotherapy - Dodatkowe opcje

Proponuje dodać następujące dodatkowe opcje:
* radioterapia (godzina naswietlania, ilość sysji)
*hipertermia(godzina zabiegu oraz inne zabiegi związane z onkologia)
* chemioterapia(godzina zabiegu oraz ilość sesji oraz dzienna ilość wlewów)

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Dominik shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base